VAN IDEE TOT OPLEVERING

WIJ LEIDEN UW PROJECT IN DE JUISTE BANEN

Voor iedere fase van uw bouwproject kunt u een beroep doen op ons. Wij zorgen ervoor dat er een prima eindresultaat wordt bereikt naar tevredenheid van alle betrokkenen.

ONTWERP EN HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Uw ideeën en wensen wilt u natuurlijk graag op een professionele manier laten uitwerken. Wij toetsen uw ideeën op haalbaarheid (praktisch, financieel en esthetisch) en werken ze uit tot een ontwerp.

BOUWKUNDIG UITWERKEN

Na het ontwerp volgt de bouwkundige uitwerking. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • Bestek- en detailtekeningen

  • Constructieberekeningen

  • Berekeningen volgens het Bouwbesluit 2012

VERGUNNINGSAANVRAAG

Vroeger was voor bouwen en verbouwen meestal een bouwvergunning nodig en daarnaast soms nog andere vergunningen, zoals een milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die 'losse' vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de 'Omgevingsvergunning'.

In veel gevallen is een omgevingsvergunning nodig maar er zijn ook (ver)bouwprojecten die vergunningsvrij gebouwd mogen worden. Dat wil niet zeggen dat er dan geen regels gelden: voor elke vorm van (ver)bouwen gelden de bouwvoorschriften om de kwaliteit, milieu en volksgezondheid te waarborgen. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningsvrij verbouwt, u moet altijd voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

Het voordeel van vergunningsvrij bouwen is dat u geen aanvraagprocedures hoeft te doorlopen én het bespaart u legeskosten.

Wij verzorgen de volledige aanvraag van de omgevingsvergunning voor uw (ver)bouwproject maar zorgen ook – bij eventueel vergunningsvrij bouwen – dat het plan voldoet aan de regels uit het Bouwbesluit 2012.

AANBESTEDING

Bij de aanbesteding vraagt de opdrachtgever aan één of meer bedrijven een offerte voor het uitvoeren van een (ver)bouwproject. Dat kunnen wij helemaal voor u verzorgen.

Daarvoor maken we meestal nog een bestek of werkomschrijving. Die sturen we samen met de bestektekeningen naar de bedrijven die u wilt uitnodigen om een prijs op te geven.

Een bestek of werkomschrijving kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn. Welke van toepassing is hangt van het soort werk af en bepalen we in overleg.

De aanbesteding wordt volledig door ons in nauw overleg met u geregeld en begeleid. Wij toetsen de ingediende prijsopgaven en leggen gemaakte afspraken vast in een transparant en helder contract. Dat is de basis voor een optimaal resultaat.

BOUWMANAGEMENT

De uitvoering van het project kunnen wij volledig voor u begeleiden. Op de bouwplaats treden wij namens u op als toezichthouder en begeleider. Zo weet u zeker dat u bij oplevering direct kunt genieten van het eindresultaat en niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

BOUWTECHNISCHE KEURING

Een woning kopen is voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid. Daarbij wil je zo min mogelijk risico lopen op bouwkundige gebreken want die kunnen grote (financiële) gevolgen hebben, zowel voor de koper als voor de verkoper. Daarom is het verstandig om vóór de aankoop een woning te laten inspecteren op gebreken en zijn algemene bouwkundige staat. Zo’n bouwkundige keuring is zeker de kosten waard. Verborgen gebreken, zoals lekkages of houtworm of houtrot, komen dan aan het licht. Bovendien krijgt u in zicht in de algemene bouwkundige conditie van de woning. De keuring is gekwalificeerd voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Ja, ik wil een bouwtechnische keuring